NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Bioindustrie

inleiding | Bioindustrie

Dwangvoederen bij een gans.
© mamwatetenwevandaag.nl
Net als de landbouw is veeteelt een belangrijke voedsel- en inkomstenbron in Nederland, veel mensen eten tenslotte dagelijks vlees bij hun aardappelen en groenten. Er zijn veel dieren nodig om deze behoeften van te vervullen. Jaarlijks worden er dan ook veel dieren geslacht voor hun vlees. Sommige mensen vinden dit al wreed, maar het kan wreder. De levensomstandigheden van de dieren bepalen onder welke tak van de veeteelt ze vallen, één vorm heet bio-industrie. Vergeleken bij dieren in andere takken van de veeteelt leven dieren in de bio-industrie onder zeer slechte omstandigheden. In de laatste vijftig jaar is de veeteelt in Nederland veranderd van een kleinschalige bedrijfstak in een grootschalige geoliede machine. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 500 miljoen dieren in de bio-industrie gehouden in 45.000 bedrijven. Dit houdt dus in dat er in een bedrijf gemiddeld meer dan 10.000 dieren worden gehouden. Dit aantal is in de laatste vijftig jaar aanzienlijk gegroeid en zal naar verwachting nog groter worden. Jaarlijks produceert de Nederlandse veehouderij zo'n drie miljoen ton vlees en bijna tien miljard eieren, waarvan meer dan 75% wordt geëxporteerd naar het buitenland. Er gaan miljarden euro's om in deze industrie. Dit is één van de redenen dat veel boeren in Nederland zijn overgestapt op de bio-industrie: voor het geld. Echter, er zijn veel belangrijkere redenen waarom de boeren zijn overgegaan tot de bio-industrie. Er zijn veel verschillende organisaties die proberen de bio-industrie tegen te gaan door middel van verschillende acties, maar tot nu toe waren zij onsuccesvol. Men stuit natuurlijk op veel tegenstand van de boeren omdat zij absoluut niet willen dat de veeteelt weer zo wordt als vijftig jaar geleden. Wat de bio-industrie precies inhoudt, hoe ze is ontstaan, wat eraan gedaan wordt en nog een aantal andere vragen met betrekking tot de oorzaken, gevolgen en oplossingen van de bio-industrie, zul je na het doorwerken van deze webquest allemaal kunnen beantwoorden.