NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Hormonale regeling tijdens zwangerschap

docentenpagina | Hormonale regeling tijdens zwangerschap


© LO studies
Hieronder is informatie te vinden voor de docent met betrekking tot het maken van een webquest. Doel van de webquest Het doel van deze webquest is dat leerlingen meer te weten komen over de hormonen die een rol spelen bij de zwangerschap, op een andere manier dan alleen maar kijken in het boek. Ook hoe hormonen juist een zwangerschap kunnen voorkomen. Doelgroep De webquest is bedoeld voor alle leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO. Onderwerp en hoofdstuk Sluit aan bij het hoofdstuk voortplanting dat in de meeste methoden in 4VWO of 5VWO wordt behandeld. Leerdoelen:
  • De leerling kan uitleggen hoe de hormonale regeling bij een man is.
  • De leerling kan uitleggen hoe de hormonale regeling bij een vrouw is.
  • De leerling begrijpt hoe hormonen invloed hebben op de menstruatiecyclus.
  • De leerling begrijpt ook hoe hormonen zwangerschap kunnen voorkomen.
  • De leerling weet hoe een zwangerschapstest werkt.
  • De leerling ziet in dat een vruchtbaarheidsstoornis met hormonen te maken kan hebben.
Korte beschrijving Een webquest is een praktische opdracht waarbij gebruik moet worden gemaakt van het Internet. Bij het maken van de webquest komen zij in aanraking met het Internet om op deze manier een bepaalde stelling of onderzoeksvraag op de lossen. Dit wordt gedaan met behulp van het antwoord geven op deelvragen. Met de vergaarde kennis kunnen de leerlingen vervolgens antwoord geven op de hoofdvraag. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de vorm van een verslag en/of presentatie (zie ook evaluatie). Hoe maken de leerlingen de webquest? De leerlingen lezen de inleiding om te kijken of het onderwerp ze aanspreekt. Vervolgens kunnen ze de bijbehorende opdracht vinden onder de pagina é─˛takené─˘. Hoe zij het onderzoek aan moeten pakken is te vinden op de proces-pagina. Daarop wordt verwezen naar de bronnen die zij moeten gebruiken bij het onderzoek. Deze bronnen zijn te vinden op de bronnen-pagina. De leerlingen verwerken de informatie en maken hier een verslag en/of presentatie over. Zij kunnen op de evaluatie-pagina zien hoe de webquest wordt beoordeeld. Tot slot is er een conclusie waar zij kunnen lezen wat zij exact hebben geleerd. Geschatte werktijd leerlingen Variërend van één tot drie uur.