NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Impulsen in het zenuwstelsel

docentenpagina | Impulsen in het zenuwstelsel

Doel van de webquest Het doel van een webquest is dat leerlingen meer komen te weten over het onderwerp ervan. Ze gaan diep op het onderwerp in en leren hierbij hoe ze informatie moeten verwerken. Doelgroep Deze webquest is bedoeld voor alle leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO. Onderwerp en hoofdstuk Deze webquest behandelt zowel de electrische als chemische impulsgeleiding in het zenuwstelsel. De veranderingen op moleculair niveau maken hier geen onderdeel van uit. Ook wordt het begrip actiepotentiaal niet gebruikt. Daardoor is deze webquest bijzonder geschikt voor de lagere klassen van de bovenbouw. Leerdoelen De leerling kan:
  1. Uitleggen hoe impulsen worden voortgeleid en hoe de voortgeleiding wordt be´nvloed. In het bijzonder: - Voortgeleiding via neurotransmitters: inhiberend en exciterend - Be´nvloeding door alcohol, drugs en geneesmiddelen.
  2. Aangeven dat impulsen kunnen leiden tot spiercontractie.
  3. Kan het principe van een reflex en de functie ervan bij bescherming uitleggen.
  4. Kan de werking van zintuigen, zenuwstelsel en spieren beschrijven en hun onderlinge relatie uitleggen.