NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Cystic Fibrosis

taken | Cystic Fibrosis


© muko-life.ch
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina ‘bronnen’ kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Wat is Cystic Fibrosis? De deelvragen
  • Leg in het kort in eigen woorden en taalgebruik uit wat CF is (biologische aspecten).
  • Hoeveel mensen lijden aan de ziekte CF?
  • Hoeveel mensen zijn in Nederland drager van een Cystische Fibrose gen?
  • Beschrijf hoe de overerving van Cystische Fibrose ontstaat.
  • Wat betekent het dat dit een recessieve erfelijke ziekte is?
  • Noem nog minstens twee andere recessieve erfelijke ziektes.
  • Wat zijn de vooruitzichten voor iemand met CF?
  • Vind jij dat ouders die drager zijn van CF aan kinderen moeten beginnen? Waarom wel/niet? Onderbouw je standpunt met een kruisingsschema.
  • Hoe zou jij als arts iemand meedelen dat hij lijdt aan CF?
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.