NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Koudbloedig

taken | Koudbloedig


© senckenberg.de
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina ‘bronnen’ kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. Hoofdvraag Zijn dinosauriërs warm- of koudbloedig? Deelvragen
  • Welke aanpassingen zijn er om de lichaamstemperatuur op peil te houden? (Maak onderscheid tussen warm- en koudbloedige dieren.)
  • Heeft de grootte van het lichaam invloed op de temperatuur? Leg uit.
  • Geef een aantal voorbeelden van dieren waarbij dit het geval is. Leg uit wat de gevolgen zijn voor deze dieren.
  • Zouden dino’s in het Nederlandse klimaat kunnen overleven? Waarom wel/niet?
  • Zijn dino’s herbivoren of carnivoren? Welke gevolgen heeft dit voor het eetgedrag van deze dieren?
  • Welke theorie verklaart het uitsterven van de dinosauriërs? Noem de meest bekende theorie.
  • In hoeverre heeft deze theorie te maken met hun lichaamstemperatuur?
  • Verklaar de lichaamsbouw van de dino’s aan de hand van respiratie.
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.