NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Blauwalg

taken | Blauwalg


© Het vissertje
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina ‘bronnen’ kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Wat is blauwalg en wat zijn de (nadelige) gevolgen voor de mens? De deelvragen
 • Welke argumenten zijn er om de blauwalg bij de bacteriën in te delen?
 • Wat is de biotoop van blauwalg?
 • Waarom zijn blauwalgen in de evolutie zo belangrijk geweest voor andere organismen?
 • Blauwalg wisselt per dag een paar keer van plaats . Dan zitten ze weer wat dieper in het water en even later zijn ze aan het oppervlak te vinden. Geef hiervoor een verklaring.
 • Cyanobacteriën kunnen gifstoffen (=toxinen) produceren: de zogenaamde cyanotoxinen. Deze cyanotoxinen worden in twee groepen verdeeld: de Hepatotoxines en de Neurotoxines. Geef van beide typen aan op welke processen deze ingrijpen in het menselijk lichaam.
 • Wat is een voedselweb van een meer met schoon water?
 • Wat is een voedselweb van een meer met blauwalg?
 • Zet de twee voedselwebben uit vraag 6 en 7 naast elkaar en geef met pijlen aan welke veranderingen nodig zijn om van de ene voedselweb naar de ander te gaan.
 • Driehoeksmosselen worden ingezet om de zwemwaterkwaliteit te verhogen. Beschrijf de levenscyclus van deze mossel.
 • Welke maatregelen zijn nog meer genomen om de waterkwaliteit te verbeteren?
 • Er is een meer dat overheerst wordt door blauwalg. De blauwalg verdubbelt per 24 uur. Men overweegt de inzet van de driehoeksmossel. De filtercapaciteit van een driehoeks mossel is te benaderen met de formule FC = 15.43 / (0.293 + 52.38 e-0.367 L (FC is de filtercapaciteit per uur en L is de schelplengte in mm) Ga uit van een schelp lengte van 20 mm. Bereken de hoeveelheid driehoeksmosselen nodig zijn om een meer van 100 m breed x 2000 m lang x 2 meter diep binnen 1 dag helemaal te filteren. Doe een uitspraak over het type ecosysteem dat zich na zuivering door de driehoeksmossel kan ontwikkelen.
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.