NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Ongewenst zwanger, wat nu?

taken | Ongewenst zwanger, wat nu?


© latal.de
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina 'bronnen' kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Vind je het ethisch verantwoord om abortus te plegen? De deelvragen
  • Wat houdt abortus precies in?
  • Hoe dachten mensen zo´n honderd jaar geleden over abortus en tot in hoeverre is dat nu veranderd?
  • Tot hoeveel weken na de bevruchting is abortus toegestaan?
  • Wat zegt de wet over abortus in Nederland?
  • Wat zegt de wet over abortus in de rest van Europa?
  • Wat is de procedure voor het plegen van abortus?
  • Zijn er sociaal-maatschappelijke gevolgen verbonden aan het plegen van abortus? Zo ja, welke?
  • Waar kun je terecht als je van plan bent om abortus te plegen en wie bekostigt dit?
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.