NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Dyslexie

taken | Dyslexie


© zwijveke.be
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina 'bronnen' kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. Hoofdvraag Wat houdt het in als iemand dyslexie heeft? Algemene deelvragen
 1. Uit welke delen bestaat ons centraal zenuwstelsel?
 2. Welke verschillende zenuwcellen zijn er en wat is hun functie?
 3. Wat is het verschil tussen een zenuwcel en een zenuw?
 4. Welke gebieden onderscheiden we in de grote hersenen?
 5. Waar bevinden zich de gebieden in de hersenen die te maken hebben met spraak en lezen?
 6. Hoe werken binnen de hersenen verschillende hersengebieden samen?
 7. Via welke weg komt de informatie van de letters die je leest in je hersenen terecht?
 8. Wat gebeurt er in de hersenen als we een tekst lezen?
 9. Heeft iedereen die slecht kan spellen dyslexie?
 10. Waaraan kun je herkennen dat iemand dyslexie heeft?
 11. Wat is er mis met de hersenen van mensen met dyslexie?
 12. Waarom schrijven mensen met dyslexie vaak onduidelijk en hebben zij vaak een minder goede motoriek?
 13. Is dyslexie te genezen? Zo ja, hoe? Zo nee, wat doet jouw school voor leerlingen met dyslexie?
Hoe lever je deze webquest in? Is dyslexie te genezen? Zo ja, hoe? Zo nee, wat doet jouw school voor leerlingen met dyslexie?