NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Broeikaseffect (webquest 1)

taken | Broeikaseffect (webquest 1)


© kennislink
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina 'bronnen' kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Wat kunnen we doen om in de toekomst de negatieve gevolgen van het versterkte broeikaseffect te verminderen? De deelvragen
 • Wat is het versterkte broeikaseffect precies? In welk 'tijdperk' is dit ontstaan?
 • Welke stoffen zijn schadelijk voor het milieu (met betrekking tot het broeikaseffect)?
 • Hoeveel is de concentratie CO2 op aarde toegenomen sinds 1750?
 • Wat zijn de gevolgen voor het klimaat door deze stoffen?
 • Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen van het broeikaseffect op het gebied van milieu?
 • Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen van het broeikaseffect op het gebied van de mensen?
 • Wat houdt het beruchte gat in de ozonlaag in en waar zit dat?
 • Is dat eigenlijk wel een echt gat? Waarom wel/niet?
 • Wat houdt het verdrag van Kyoto in?
 • Wat heeft El Niño te maken met het broeikaseffect volgens wetenschappers?
 • Gaat Nederland goed om met haar broeikasgassen? Hoe zit dat met de rest van Europa?
 • Wat doet een organisatie als Greenpeace tegen de gevolgen van het versterkte broeikaseffect?
 • Welke campagnes heeft onze regering op dit moment om de gevolgen van het versterkte broeikaseffect te verminderen? Licht ze toe.
 • Wat wil een politieke partij als Groenlinks doen tegen de gevolgen van het versterkte broeikaseffect?
 • Vind je de acties zoals die van Greenpeace overdreven of vind je juist dat zulke acties gehouden moeten worden? Waarom?
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.