NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Het ontstaan van kanker

taken | Het ontstaan van kanker


© kennislink
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina 'bronnen' kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Hoe kunnen mutaties tot kanker leiden? De deelvragen
  • Wat is een mutatie?
  • Waar kunnen mutaties plaatsvinden?
  • Wat zijn exons en introns?
  • Leg uit hoe introns ervoor zorgen dat de kans op een schadelijke mutatie wordt verminderd.
  • Wat is het verschil tussen mRNA en DNA?
  • Wat is het verschil tussen DNA-replica en DNA-transcriptie?
  • Wat is het verschil tussen regelgenen en gewone genen?
  • Leg uit wat erger is: een mutatie in het DNA of in het mRNA.
  • Leg uit wat erger is: een mutatie in het DNA van een regelgen of een mutatie in het DNA van een gewoon gen.
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.