NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Impulsen in het zenuwstelsel

taken | Impulsen in het zenuwstelsel


© brainconnection.com
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina 'bronnen' kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Hoe worden impulsen in het zenuwstelsel doorgegeven? De deelvragen
  • Welk onderdeel van een neuron is van essentieel belang voor de electrische impulsgeleiding?
  • Geef een voorbeeld van een ziekte waarbij de electrische impulsgeleiding blijvend is aangetast.
  • Verklaar de symptomen van de bij vraag 2 genoemde ziekte in het licht van impulsgeleiding.
  • Beschrijf de weg die een impuls aflegt bij de pupilreflex.
  • Beschrijf hoe impulsen worden overgedragen van neuron op neuron.
  • Leg aan de hand van het antwoord op vraag 3 uit hoe alcohol werkt.
  • Leg uit hoe THC de impulsgeleiding beinvloedt.
  • Wat is de wetenschappelijke naam van Botox?
  • Noem een toepassing van Botox
  • Verklaar de werking van Botox
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze opdracht in de vorm van een verslag in.