NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  onderdelen

© kobala.nl

Er zijn twee typen webquest

De kortdurende webquest
De leerling besteedt aan de kortdurende webquest zo'n een tot drie lesuren. Het doel van de korter durende webquest is dat leerlingen leren kennis te verwerven en die ook te integreren in reeds aanwezige kennis. Als de webquest is doorlopen, is de leerling aan de slag geweest met een substantiële hoeveelheid informatie waaraan hij ook betekenis heeft gegeven.

De langdurende webquest
In de langdurende webquest gaat het vooral om het uitbreiden en verfijnen van kennis. Aan het einde van de webquest heeft de leerling een behoorlijke hoeveelheid informatie diepgaand geanalyseerd en verwerkt. Bovendien heeft hij - op een wijze zodat anderen erop kunnen reageren - aangetoond dat hij de materie begrijpt.

Elke webquest bestaat uit de volgende onderdelen

Titelpagina
Op deze pagina wordt vaak alleen het onderwerp, vak en niveau aan gegeven. Veel webquest-makers voegen de titelpagina en inleiding samen.

De inleiding (Introduction)
In een inleiding worden door middel van een pakkende tekst het doel en de achtergrond van de opdracht uitgelegd. De inleiding moet de leerling motiveren om de opdracht uit te voeren: “Er is een moord gepleegd en jij moet met behulp van DNA de dader vinden…” De opdracht moet een duidelijke plaats in het curriculum en een wetenschappelijke context hebben.

De opdracht (Taak of Task)
Vaak worden bij de opdracht de hoofdvraag en de deelvragen gesteld. In de opdracht wordt ook beschreven wat het uiteindelijke doel is van de webquest, welk product de leerlingen moeten maken. Dit product kan allerlei vormen hebben, bijvoorbeeld een posterpresentatie, een folder maken, een artikel schrijven, PowerPoint presentatie etc. Door een tastbaar eindresultaat wordt het zoeken naar informatie leuker voor leerlingen en wordt een hoger niveau van leerstofverwerking bereikt. Immers, het gaat niet om het zoeken van informatie, maar om het verwerken van informatie. Deze verwerking wordt bevorderd als de opdracht concreet en uitdagend is.

Verwerking (Process)
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de leerlingen de opdracht moeten uitvoeren. Vaak geven docenten aanwijzingen, zoals een tijdsplanning, schema’s en de benodigde stappen om tot een goed resultaat te komen. Het is ook mogelijk om de leerlingen verschillende rollen te geven binnen het team, bijvoorbeeld voorzitter, wetenschapper, verslaggever, vormgever enz.

Bronnen (Information resources)
Om te voorkomen dat de leerlingen veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar de juiste bronnen, wordt van tevoren aangegeven waar ze hun informatie vandaan kunnen halen. De opdracht bevat daarom een overzicht van informatiebronnen, veelal hyperlinks naar websites. De kracht van de webquest ligt in het direct vinden van de juiste website. Het uitzoeken van geschikte websites kost voor de ontwikkelaar de meeste tijd. Het internet beschikt over oneindig veel websites. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met het niveau van de doelgroep, de kwaliteit en de bruikbaarheid van de site.

Beoordeling (Guidance)
Dit is een korte beschrijving van hoe en waarop de leerling beoordeeld zou moeten worden. Vaak wordt er een tabel gegeven met eisen en de maximale puntentoekenning. De tabel bestaat meestal uit drie onderdelen: hoe de opdracht eruit ziet als hij perfect is gedaan, aan welke eisen de opdracht voldoet als hij als voldoende wordt beoordeeld en wanneer de opdracht onvoldoende is.

Reflectie/conclusie (Conclusion)
Dit is een korte beschrijving van wat de leerling, in termen van kennis en vaardigheden, heeft bereikt als hij de opdracht goed heeft uitgevoerd en/of een korte reflectieopdracht.

Docent
In de handleiding voor de docent worden de zaken beschreven die van belang zijn voor de docent die de webquest gaat gebruiken. De docentenpagina wijkt daarom iets af van de leerlingpagina. Deze bestaat uit de volgende onderdelen.

Inleiding: doel en informatie over de webquest.
Leerlingen: vak, doelgroep, klas en de mogelijk benodigde vaardigheden.
Proces: uitleg over de manier waarop de docent de webquest moet uitvoeren.
Bronnen: zelfde doel als bij leerlingen.
Beoordeling: zelfde doel als bij leerlingen.
Conclusie: Wat het belangrijkste leerdoel van de webquest voor de leerlingen is.