NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  Dodge

Geschiedenis van de webquest

Bernie Dodge
Bernie Dodge
educationworld.com

In 1995 ontwikkelde Bernie Dodge samen met Tom March het webquestmodel. Dodge is verbonden als hoogleraar aan de Universiteit van San Diego, die zich bij de opzet heeft laten leiden door de onderwijskundige ideeŽn van Marzano.

Om de vorige paragaaf te samenvatten: vanuit een goede motivatie kan een leerling nieuwe kennis verwerven en integreren. Vervolgens kan hij die kennis verbreden en verdiepen door ermee aan de slag te gaan.

Marzano ontwierp een onderwijskundige theorie waarin het leren in 5 hoofdaspecten wordt ondergebracht:

  1. motivatie
  2. nieuwe kennis verwerven en integreren
  3. kennis verbreden en verdiepen
  4. onderzoek doen
  5. reflectie

Bijvoorbeeld door de opgedane kennis te vergelijken met wat de leerling eerder heeft gehoord of door conclusies uit het geleerde te trekken. Een leerling kan deze kennis vervolgens toepassen in betekenisvolle situaties door het doen van onderzoek. Tot slot kan de leerling reflecteren op zijn eigen functioneren door zichzelf vragen te stellen als: hoe is het leerproces verlopen en hoe kan ik een volgende keer te werk gaan om mijn aanpak te verbeteren?

Via de website van Dodge kom je veel te weten over webquest en het maken van een webquest (http://webquest.org). Op deze website is veel informatie te vinden over de specifieke eisen waaraan een webquest moet voldoen. Naast deze informatie zijn er ook meerdere tools en sjablonen te downloaden. Je hoeft dan niks van HTML te weten. Je hoeft alleen de sjablonen invullen en je bent klaar. De laatste paar jaar is het fenomeen webquest steeds bekender geworden. Via verschillende vakbladen in het onderwijs is aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Er verschijnen steeds meer webquests.