NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  disclaimer
bioquest.nl is ontwikkeld door en voor leerlingen in samenwerking met het bioquest.nl team.
Mocht u, ondanks alle zorgvuldigheid, fouten ontdekken neem dan contact op met de webmaster.
bioquest.nl is ontwikkeld door en voor leerlingen. bioquest.nl zal er alles aan doen om andermans auteursrechten te respecteren en na te leven. Mocht onverhoopt toch gebruik zijn gemaakt van andere bronnen (zonder bronvermelding) neem dan contact op met de webmaster.
De door het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl.
Hoewel het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Het St. Michaël College en/of Hogeschool Utrecht en/of bioquest.nl verplicht zich bij het verzamelen en bewerken van de verstrekte gegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens op de juiste manier in acht te nemen.