NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Oren

inleiding | Oren

oor
©kno.nl
De oren zijn onze organen om mee te horen. Het buitenste deel van de oren is de oorschelp. De oorschelp heeft een speciale vorm. Deze vorm zorgt ervoor dat het geluid mooi het oor in geleid wordt. In het oor zit het evenwichtsorgaan. In de oren zitten een aantal buisjes, die in principe hetzelfde werken als een waterpas. In die buisjes zit een vloeistof die ervoor zorgt dat het lichaam weet wanneer het stabiel is en wanneer niet. Het evenwichtsorgaan is verbonden met alle spieren van het lichaam. Deze spieren sturen behalve het evenwicht ook onze lichaamshouding en motoriek aan. Het is ook verantwoordelijk voor het lichaamsbeeld, lichaamsbewust zijn en onze oriëntatie in een ruimte. Er wordt geschat dat het aantal slechthorenden in Nederland tussen de 675.000 en 1.3 miljoen personen (van boven de 16 jaar) bedraagt. Er wordt ook verwacht dat het aantal slechthorenden alleen maar zal toenemen, mede door vergrijzing van de bevolking. Een andere oorzaak van de stijging zal zijn dat de jeugd tegenwoordig heel veel luide muziek luistert in discotheken, waar het geluidsniveau vaak zo hoog is dat het schade kan aanrichten aan je gehoorsorgaan. Ook de discmans en mp3-spelers zijn zeer schadelijk voor je oren, omdat men de muziek die direct de oren in gepompt worden vaak veel te hard zet. Het probleem is vaak dat men er veel te laat achter komt dat het gehoor beschadigd is en dan valt er niks meer aan te doen. Het eerste kenmerk van een gehoorsbeschadiging is dat je medeklinkers niet goed meer kunt horen. Dan is het alsof iedereen heel onduidelijk praat, maar dit komt doordat je oren beschadigd zijn. Als je de muziek te hard zet, gaan de trilhaartjes in je oren zo hard trillen dat ze knakken en onbruikbaar worden. Als de trilhaartjes zijn geknakt hoor je de piep waar je vaak van hoort als mensen uit een discotheek komen. Geknakte trilhaartjes groeien nooit meer terug. Als je je afvraagt of je gehoor beschadigd kun je bij je huisarts een gehoortest doen die je vertelt hoe je oren er aan toe zijn. Voor ieder mens lijken dingen zoals horen, zien, proeven, ruiken en voelen vanzelfsprekend te zijn. Totdat ze er problemen mee krijgen. Gedurende deze opdracht zul je leren begrijpen hoe bijzonder en geniaal waarnemen eigenlijk is.