NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Leven met astma

inleiding | Leven met astma


© ServiMedisch
Er zijn ongeveer 430.000 mensen in Nederland die van de huisarts de diagnose astma hebben gekregen. Van de Nederlandse mannen heeft 2,5% astma, van de vrouwen heeft 2,8% astma. Dit zijn ongeveer 198.000 mannen en 229.000 vrouwen. Meer dan 10% van de bevolking heeft wel eens last van astmaklachten zoals piepen op de borst en kortademigheid. Twintig tot veertig procent van het ziekteverzuim in Nederland komt door luchtwegklachten (astma en COPD). Astma is een chronische aandoening waarbij er sprake is van luchtwegen die bijzonder prikkelbaar zijn. Astma komt over de hele wereld voor bij mensen van jong tot oud. Het is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen. De ernst van astma kan sterk variëren: van af en toe piepende ademhaling tot ernstige invalidering door kortademigheid. De belangrijkste kenmerken van astma zijn:
  • klachten als piepen, kortademigheid, drukkend gevoel op de borst en hoesten. In het bijzonder 's nachts en in de vroege ochtend
  • klachten kunnen sterk wisselen in ernst, er kunnen zelfs perioden zijn waarin er nauwelijks of geen klachten zijn
  • de luchtwegen zijn hierbij ook in wisselende mate vernauwd
  • de luchtwegvernauwing kan vaak verminderen, spontaan of na therapie
  • het onderliggend lijden is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen, waarbij veel typen cellen en ontstekingsfactoren een rol spelen
  • de chronische ontsteking veroorzaakt overgevoeligheid van de luchtwegen.
Als je astma hebt, is het niet verstandig om te roken. De luchtwegen die bijzonder prikkelbaar zijn, reageren op de stoffen uit de rook van de sigaret. Toch zijn er astmapatiënten die roken, maar wat veel erger is, is dat astmapatiënten hinder oplopen doordat er mensen zijn in hun omgeving die roken. Het is niet altijd eenvoudig om rook te vermijden of rokers te vragen geen sigaret op te steken. Enige uitleg over astma en wat dat betekent, helpt vaak al. Steeds meer bedrijven en restaurants zijn rookvrij.Medewerkers van een bedrijf hebben recht op een gezonde en dus rookvrije werkplek. Wanneer iemand met astma zelf rookt, is het zaak dat hij of zij zo snel mogelijk stopt. De verdere behandeling heeft dan namelijk weinig zin. Kortom: De 430.000 mensen die astma hebben kunnen beter niet te vaak in rokerige ruimtes komen en zelf roken is helemaal taboe. Aan jullie nu de taak om uit te zoeken wat nou precies de invloed van roken is bij een astmapatiënt.