NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Longemfyseem

inleiding | Longemfyseem

Longen met longemfyseem
© Longemfyseem.nl
Deze webquest gaat over longemfyseem. Dat is een ziekte aan de longen. Er zijn vele ziekten die betrekking hebben op de longen. Over deze ziekten heerst veel verwarring over wat ze precies inhouden. Soms denken mensen bijvoorbeeld dat longemfyseem hetzelfde is als astma, terwijl er iets heel anders aan de hand is. CARA en COPD. CARA is de verzamelnaam voor meerdere longziektes, waaronder astma, longemfyseem en chronische bronchitis. Het enige wat deze ziektes gemeen hebben, is dat ze een aandoening aan de longen zijn. Ze hebben echter verschillende oorzaken. Daarom is er een nieuwe afkorting bedacht die alleen betrekking heeft op longemfyseem. De afkorting luid COPD. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, wat in het Nederlands chronische belemmerende longaandoeningen betekent. Onder COPD vallen de ziektes longemfyseem en chronische bronchitis. Het astmafonds. Het astmafonds helpt niet alleen mensen die aan astma lijden, ook mensen met chronische bronchitis en longemfyseem kunnen er terecht. Het astmafonds behartigt de belangen van longpatiënten bij de plaatselijke overheden en zorgverzekeraars. Ook houdt ze eenmaal per jaar een grote collecte door heel Nederland, om patiënten te helpen en om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Bij het astmafonds werken meer dan 55000 vrijwilligers!