NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Blauwalg

inleiding | Blauwalg


© devijver.info
Ieder jaar komt het voor dat het wordt afgeraden te gaan zwemmen in open water (plassen of meren). Meestal komt dit door een explosieve groei van blauwalg. Blauwalg is een algemeen voorkomende bacterie die kenmerken van het plantenrijk bij zich draagt. Blauwalg kan in hoge concentraties voorkomen in water. Soms worden die concentraties zo hoog worden dat het schadelijk is voor de gezondheid. Blauwalg moet je daarom niet inslikken of op je huid krijgen. Je kunt misselijk worden of diaree krijgen van Blauwalg. Als je ermee in aanraking komt kan enorme jeuk het gevolg zijn. Hoe kan het dat de concentraties blauwalg zo hoog worden dat het zwemwater zo verandert dat het ongezond is om in te zwemmen? Een ecosysteem probeert in balans te komen. Een evenwicht tussen de abiotische en biotische factoren is het doel. Dikwijls zijn de invloeden van abiotische factoren zodanig dat er een verstoring optreedt. Dat is wat niet moet gebeuren. Ecosystemen bepalen voor een belangrijk deel ons welzijn en welvaart. Het moet ons een goede leefbare leefomgeving geven en eventueel grondstoffen opleveren( hout, water ed). Biologische processen zorgen voor een goed leefklimaat, dat gaat allemaal vanzelf. Een tijd geleden heeft de mens een geschikt ecosysteem gezocht en gevonden en daar wonen wij nog steeds. Deze biologische processen kunnen door menselijke activiteiten zodanig worden veranderd dat dit ten koste gaat van ons welzijn en onze welvaart. Een “mooi” voorbeeld is dus het zwemwater! Deze voorbeelden zijn in jullie omgeving te vinden en daarom ga je met deze webquest na welk voedselweb ontstaat als de waterkwaliteit slecht is en welk voedselweb ontstaat als de zwemkwaliteit in orde is. Je gaat ook na op welke wijze de mens heeft ingegrepen in een voedselweb om de waterkwaliteit te verhogen.