NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Radioactiviteit en Kernenergie

inleiding | Radioactiviteit en Kernenergie

Een van de vele tekens van een campagne tegen kernenergie
© SP europa
Radioactief afval is heel slecht voor het milieu. Radioactief afval lijkt op het eerste gezicht heel veel op het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Hierbij kunnen we denken aan fototoestellen, buizen, beschermende kledingstukken, enzovoort. Het lijkt heel onschuldig, maar het is levensgevaarlijk. Het radioactieve afval bevat stoffen die ioniserende stralingen uitzenden. Deze stralingen gaan bijna overal doorheen en het tast de stof aan waar het doorheen gezonden wordt. Bij een mens gaat de straling door de huid en beschadigt het de weefsels van de mens. Dit is uitzonderlijk gevaarlijk. Niet alleen voor de mens is radioactief afval een gevaarlijk. Het afval kan het hele milieu aantasten. Radioactief afval wordt vooral geproduceerd bij het opwekken van kernenergie. Het probleem is dat kernenergie een belangrijke energiebron is voor de wereld. Radioactief afval verliest pas na enige tijd, soms honderden jaren, zijn energie. De mate waarin de straling gevaarlijk is, wordt dan in een waarde uitgedrukt. Als deze beneden een grens komt, is het niet meer gevaarlijk voor de mens. Tot die tijd moet het afval veilig opgeslagen worden. Er zijn drie soorten radioactief afval, met allemaal andere eigenschappen. Het ene soort afval is bijvoorbeeld brandbaar, het andere vloeibaar en zo heeft het allemaal zijn eigen eigenschappen. Het radioactieve afval willen we natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Het is gevaarlijk en moet een goede opslagplaats krijgen om van zijn gevaarlijke straling af te komen. Goede en veilige opslagplaatsen zijn er niet zoveel. Er worden steeds nieuwe manieren bedacht om het radioactieve afval op te bergen of te vernietigen. De minder gevaarlijke vormen van radioactief afval worden door stockeren ontdaan van hun gevaarlijke straling en verwerkt. Het is belangrijk dat zo weinig mogelijk radioactieve straling wordt opgewekt, maar in sommige kernreactoren wordt juist expres radioactieve straling opgewekt. Deze maken dan zogenaamde ‘radio-isotopen’ en deze kunnen dan gebruikt worden om ziekten te verhelpen of verminderen. In Nederland zijn er 2 kerncentrales en een opslagplaats voor radioactief afval. Deze zijn op een strategische plek neergezet, zodat ze geen grote rampen kunnen veroorzaken en het radioactief afval kan goed naar de opslagplaats vervoerd worden. De reactoren e.d. zijn ook zo neergezet, dat (bijvoorbeeld) een aardbeving niet kan zorgen voor een immense ramp. Daar wordt dus allemaal op gelet. Nu aan jullie de taak om een mening te vormen over het gebruik van kernenergie als energiebron. Weeg de voordelen af tegen de nadelen en kom tot een antwoord.