NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | Biotechnologie

taken | Biotechnologie


© r.cristofoli
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina ‘bronnen’ kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Ingrijpen in DNA: hoe ver mag je gaan? De deelvragen
 • Noem twee technieken worden gebruikt om soorten te veredelen.
 • Maak voor de gevonden techniek een korte en duidelijke omschrijving, geef het schematisch weer of gebruik afbeeldingen.
 • Maak een duidelijke omschrijving van klonen. Gebruik ook hierbij een schema of afbeelding.
 • Noem twee biotechnologische technieken waarbij erfelijk materiaal kunstmatig veranderd wordt. (= genetische manipulatie)
 • Maak een duidelijke omschrijving van deze twee verschillende technieken, geef het schematisch of in afbeeldingen weer.
 • Geef verschillende voordelen van veredeling.
 • Geef verschillende nadelen van veredeling.
 • Geef voordelen van klonen.
 • Geef nadelen van klonen.
 • Geef voordelen van genetische manipulatie.
 • Geef nadelen van genetische manipulatie.
 • Zet voor jezelf de belangrijkste voordelen en nadelen voor elke techniek in een tabel (max. 2 voor- of nadelen per techniek).
 • Geef ethische bezwaren tegen veredeling, klonen en manipulatie. Geef het overzichtelijk weer.
 • Vorm voor jezelf een conclusie voor de verschillende technieken, wat vind jij wel kunnen en wat niet, geef duidelijk je grenzen aan. (Dit is meteen een antwoord op de hoofdvraag.)
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.