NederlandsEnglish
 
 
 
 
 
  webquest | De auto van de toekomst

taken | De auto van de toekomst


© cdb.gsf.nl
In deze webquest moet je een hoofdvraag beantwoorden met behulp van de deelvragen. Op de pagina ‘bronnen’ kun je verwijzingen naar andere websites vinden. Op die websites vind je vaak het antwoord op één of meerdere onderzoeksvragen. Het kan ook zijn dat je zelf op onderzoek uit moet. De hoofdvraag en deelvragen vind je hieronder. De hoofdvraag Wat zijn de voor- en nadelen van waterstofmotoren? De deelvragen
  • Hoe wordt waterstof gewonnen? Zijn er mogelijkheden om waterstof te winnen zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. (voordelen/nadelen)
  • Voor een brandstofcel zijn platina elementen nodig als katalysator. Zijn hiervoor ook alternatieven? (voordelen/nadelen)
  • Rendabelheid van waterstof auto’s ?
  • Het onderzoeken van het effect op de milieuvervuiling bij gebruik waterstof auto’s
  • Het onderzoeken naar de mogelijkheid tot invoering van waterstof auto’s in Nederland
Hoe lever je deze webquest in? Je levert deze webquest in als werkstuk.